Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zápis detí do materskej školyVytlačiť
 

OZNÁMENIE O ZÁPISE DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY BRANČ

pre školský rok 2018/2019

 

sa uskutoční v dňoch 7.5.2018 až  11.5.2018 v čase od 10.00 do 16.00 hod.

Podmienky zápisu :

Do materskej školy možno zapísať dieťa:
      a)  vo veku od troch do šiestich rokov
      b) ktorému bol rozhodnutím riaditeľa základnej školy odložený začiatok povinnej školskej dochádzky alebo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky

 

Forma a priebeh zápisu:

a)    zápisu sa zúčastní rodič (zákonný zástupca) spolu s dieťaťom, ako doklad predloží rodný list dieťaťa

b)   zápis sa uskutoční formou pohovoru s dieťaťom

c)   zákonný zástupca dostane na zápise tlačivá k  žiadosti o prijatie dieťaťa (zápisný lístok). Vyplnenú  žiadosť s potvrdením všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnom stave dieťaťa  predkladá najneskôr do 14 dní  riaditeľke MŠ na tom pracovisku, na ktorom bol vykonaný zápis .

 

Prijatie dieťaťa do materskej školy:

Dieťa sa prijíma do materskej školy na základe písomného rozhodnutia riaditeľky materskej školy podľa zákona NR SR č. 596/ 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov po schválení počtu prijímaných detí zriaďovateľom školy.

Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili vek 5 rokov, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou alebo s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou a s trvalým pobytom Branč.

Rozhodnutie o prijatí do materskej školy vydáva riaditeľka materskej školy .

 

 

V zmysle Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 306/2008 o materskej škole v znení neskorších predpisov.

Riaditeľka Materskej školy Branč , Púpavová 8 , 951 13 vyhlasuje:

 

 

 ZÁPIS

  

do materskej školy na školský rok 2018/2019

v čase od 7.5. 2018 do 11.5.2018

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy si možno vyzdvihnúť v materskej škole .

 


 
 

dnes je: 20.1.2019

meniny má: Dalibor

webygroup
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka