Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Povinné zverejňovanie

Povinnosť zverejňovania zmlúv je daná:

 • Zákonom č. 546/2010 z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony.
 • Zákonom č. 211/2000 Z. z zo 17. mája 2000, o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

 

Zverejnenie faktúry a objednávky tovarov a služieb podľa § 5b zákona č. 546/2010:

 • Povinná osoba zverejní na svojom webovom sídle objednávky tovarov a služieb do 10 pracovných dní odo dňa ich vyhotovenia. to neplatí, ak objednávky súvisia s povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá nadobudla účinnosť podľa zákona.
 • Povinná osoba zverejní na svojom webovom sídle faktúry na tovary a služby do 10 pracovných dní odo dňa ich doručenia povinnej osobe, najneskôr však do 30 dní odo dňa ich zaplatenia.
 • Podľa nariadenie Vlády Slovenskej republiky 118/2011 z 30. marca 2011 - Obec, mesto, vyšší územný celok a nimi zriadená rozpočtová organizácia a príspevková organizácia nezverejňuje objednávky tovarov a služieb a faktúry za tovary a služby, ktorých súhrnná hodnota na jednej objednávke alebo na jednej faktúre nepresahuje sumu 1 000 eur bez dane z pridanej hodnoty.  Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. mája 2011.
 • Od 1.1.2012 je opäť povinnosť zverejňovať všetky faktúry bez ohľadu na ich hodnotu okrem faktúr, ktoré súvisia s povinne zverejňovanou zmluvou a faktúr, ktoré súvisia so zmluvou, ktorá nie je povinne zverejňovanou zmluvou.
 • Faktúry sú povinne zverejňované počas piatich rokov odo dňa ich zverejnenia.

   

Zverejnenie zmluvy podľa § 47:

 • Ak zákon ustanovuje povinné zverejnenie zmluvy, zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
 • Účastníci sa môžu dohodnúť, že zmluva nadobúda účinnosť neskôr po jej zverejnení.
 • Ak sa do 3 mesiacov od uzavretia zmluvy alebo od udelenia súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu, zmluva nezverejnila, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo.

   

 

 


 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka