Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Evidencia obyvateľstva

      EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

 

1. Trvalý pobyt
Občan môže mať na území Slovenskej republiky v rovnakom čase evidovaný iba jeden trvalý pobyt; prechodný pobyt nemôže mať občan v tom istom objekte ako má evidovaný trvalý pobyt.


Doklady potrebné k prihláseniu na trvalý pobyt :

 • Vlastník bytu (domu) - platný občiansky preukaz
  (v opačnom prípade potvrdenie o občianskom preukaze vydané políciou)
 • List vlastníctva, nie starší ako 3 mesiace (nie z internetu)
 • Manžel/manželka, nezaopatrené dieťa - platný občiansky preukaz
  (v opačnom prípade potvrdenie o občianskom preukaze vydané políciou)
  - oznámenie o uzavretí manželstva
  - u dieťaťa rodný list, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy
 • Nájomca bytu (domu) - platný občiansky preukaz
  (v opačnom prípade potvrdenie o občianskom preukaze vydané políciou)
  - nájomná zmluva uzatvorená na dobu neurčitú
 • Obyvateľ bez užívacieho, alebo vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti:
  - platný občiansky preukaze
  (v opačnom prípade potvrdenie o občianskom preukaze vydané políciou)
  - prítomný musí byť vlastník s listom vlastníctva, nie starším ako
  3 mesiace (nemusí byť použiteľný na právne úkony a nesmie byť z internetu)

      Ohlasovňa (Obecný úrad) môže požiadať o predloženie dokladu o rodnom čísle, rodného alebo sobášneho listu, potvrdenie o štátnom občianstve.
      Občania, ktorí sa prihlásia na trvalý pobyt v obci budú obecným úradom odhlásení z predchádzajúceho miesta bydliska.
      Ak dieťa dovŕši 15 vek je potrebné, aby si k vybaveniu občianskeho preukazu vopred prišlo prevziať na Obecný úrad v Branči potvrdenie o trvalom pobyte. Zároveň treba priniesť so sebou aj rodný list.
Občianske preukazy sa vybavujú na Okresnom riaditeľstve policajného zboru v Nitre.
      Hlásenie trvalého a prechodného pobytu občanov upravuje zákon č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1.07.2006.

2. Prechodný pobyt
Prechodným pobytom je pobyt občana mimo objektu trvalého pobytu, to je spravidla tam, kde sa občan dočasne zdržiava z pracovných, študijných, zdravotných a iných dôvodov.
Občania sú povinný hlásiť ohlasovni na Obecnom úrade miesto, začiatok a predpokladaný čas prechodného pobytu, ktorý trvá dlhšie ako 90 dní (maximálne 5 rokov).
Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladaného času, je občan povinný hlásiť prechodný pobyt znova. Zrušenie prechodného pobytu môže občan nahlásiť kedykoľvek v priebehu jeho trvania (vrátane potvrdenia o hlásení pobytu), ak tak neurobí, prechodný pobyt zaniká automaticky uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený.


Potrebné doklady:

 • Vlastník bytu (domu) - platný občiansky preukaz
  (v opačnom prípade potvrdenie o občianskom preukaze vydané políciou)
  - List vlastníctva, nie starší ako 3 mesiace (nie z internetu)
 • Manžel/manželka, nezaopatrené dieťa - platný občiansky preukaz
  (v opačnom prípade potvrdenie o občianskom preukaze vydané políciou)
  - oznámenie o uzavretí manželstva
  - u dieťaťa rodný list, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy
 • Nájomca bytu (domu) - platný občiansky preukaz
  (v opačnom prípade potvrdenie o občianskom preukaze vydané políciou)
  - nájomná zmluva
 • Obyvateľ bez užívacieho povolenia, alebo vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti:
  - platný občiansky preukaz
  (v opačnom prípade potvrdenie o občianskom preukaze vydané políciou)
  - prítomný musí byť vlastník s listom vlastníctva, nie starším ako
  3 mesiace
  - písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy (bytu) v mieste ohlasovne (Obecný úrad) pred pracovníkom ohlasovne, alebo osvedčený (overený) podpis od notára.
  Ohlasovňa (Obecný úrad) môže požiadať o predloženie dokladu o rodnom čísle, rodného alebo sobášneho listu, potvrdenie o štátnom občianstve.

3. Vycestovanie občana do zahraničia
V prípade, keď občan, ktorý má trvalý pobyt na území SR, a pripravuje sa na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, pred vycestovaním ohlási túto skutočnosť ohlasovni (Obecný úrad) v mieste trvalého pobytu. Pri tomto hlásení uvádza štát a miesto pobytu a predpokladanú dobu pobytu.

4. Potvrdenie o trvalom pobyte
Pre potreby občana ohlasovňa (Obecný úrad) vystavuje potvrdenie o trvalom pobyte občanovi. K jeho vystaveniu je potrebné predložiť platný občiansky preukaz a uhradiť správny poplatok, podľa položky 8 prílohy k zákonu č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, na základe ktorého je povinný do jedného mesiaca vybaviť si občiansky preukaz.
 


 

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

webygroup
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka