Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutie OZ, Pozvánka, Uznesenia


Zasadanie zo dňa 10.7.2012

S t a r o s t a     o b c e     B r a n č
V Branči  6. júla 2012
č. OZ/ 3/2012
P O Z V Á N K A


V zmysle § 12, odst.1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Branči


na 19,00 hod. dňa 10.júla 2012 (utorok)
do obradnej miestnosti Obecného úradu v Branči
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Prípravný výbor navrhuje nasledovný program:


1.  Otvorenie
2. Procedurálne úkony – (prerokovanie a schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice)
3. Všeobecná diskusia
4. Prerokovanie Základnou školou Branč podaného podnikateľského zámeru školy
5. Informácia o doručenej pozvánke obce Litér  na 930. výročie obce  
6.         Prerokovanie a určenie ďalších podmienok pre obec Ivanka pri Nitre ohľadom
dovedenia a čistenia odpadovej vody
7.         Informácia o prípravných prácach na projekte „Kamerový systém v obci Branč“
8.         Informácia o návrhu zmluvy o dielo k projektu „Európa pre občanov, Akcia 1 –
Aktívni občania pre Európu“ opatrenie „Družobné partnerstvá miest“ – spracovanie návrhu podania
9.         Ponuka vlastníkov  Jaroslava Nemeša a Zuzany Nemešovej na odpredaj pozemku 
            par.č. 249/4 a par.č. 249/11 kat. územie Branč, v rozlohe spolu 1 510 m2.
10.       Informácia o upozornení policajného zboru o zistení nedostatku na úseku železničného
  priecestia na miestnej komunikácii na konci ulice Mlynská zem
11.       Informácia Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Nitre
ohľadom  zabezpečenia osvetlenia priechodov pre chodcov
12.  Informácia o pozvánke mesta Jászberény (Maďarsko) na stretnutie obcí Berény
13. Rôzne :
- žiadosť rodiny Törökövej o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi
- žiadosť rodiny Törökovej o prenájom pozemku obce Branč, par.č. 247/2, kat. územie Branč v rozlohe cca. 200 m2
- návrh p. Pavla Bandu  na odpredaj nehnuteľnosti – rodinného domu č. súp. 15, Hlavné námestie č. 14, par.č. 138, 139/1 a 139/2, kat. územie Branč
14. Sumariazácia uznesení
15. Záver

        JUDr. Eduard Gulka

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka