Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

Výstraha vzniku požiarov od 15.06.2018

Zverejnené 14.6.2018 -he-


 

Verejná vyhláška

Zverejnené 6.6.2018 -he- Vyprší o 13 dní.


 

Štatistické zisťovanie SILC

Zverejnené 9.4.2018 -he- Vyprší o 6 dní.


 

Správcovská kancelária, JUDr. Jozef Majorán - konkurzný správca

Zverejnené 15.2.2018 -he-


 

Harmonogram vývozu odpadu v roku 2018

       
Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu v roku 2018 Obec Branč   
                    
                             
                             ...viac...

Zverejnené 5.1.2018 -he-
Aktualizované: 1.2.2018 -he-


 

Systém nakladania s odpadom oddelene vyzbieraným z komunálnych odpadov obce

Zverejnené 29.1.2018 -he-


 

Úradná tabuľa

Pozvánka na 31. zasadnutie OZ

Zverejnené 18.6.2018 -he- Vyprší o 2 dni.


 

Návrh záverečného účtu Obce Branč a rozpočtového hospodárenia za rok 2017

Zverejnené 7.6.2018 -he- Vyprší o 2 dni.


 

Rozpočtové opatrenia č.1

Zverejnené 7.6.2018 -he- Vyprší o 2 dni.


 

Individuálna výročná správa Obce Branč za rok 2017

Zverejnené 7.6.2018 -he- Vyprší o 2 dni.


 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Branč na II. polrok 2018

Zverejnené 7.6.2018 -he- Vyprší o 2 dni.


 

Oznámenie o strategickom dokumente - Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1

Zverejnené 19.2.2018 -he-


 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Branč č. 68/2018 o podmienkach odvádzania a zneškodňovania odpadových vôd verejnou kanalizáciou obce

Zverejnené 22.1.2018 -he-


 

Schválené rozpočtové opatrenia č.4 -2017

Zverejnené 4.12.2017 -he-


 

Strategický plán obce Branč 2018-2020

Zverejnené 4.12.2017 -he-


 

Schválený rozpočet ZŠ 2018-2020

Zverejnené 4.12.2017 -he-


 

Schválený rozpočet OU 2018-2020

Zverejnené 4.12.2017 -he-


 

Všeobecné záväzné nariadenie obce Branč č. 67/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2018

Zverejnené 4.12.2017 -he-


 

Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.64/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Branč

Zverejnené 4.12.2017 -he-


 

Verejná vyhláška

Zverejnené 21.11.2017 -he-


 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE Branč č. 66/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Branč na kalendárny rok 2017

Zverejnené 14.12.2016 -dm-


 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť

Západoslovenská vodárenská spoločnosť.jpg

Zverejnené 11.10.2016 -dm-


 

Verejné obstarávanie

Výzva na predkladanie ponúk-Zabezpečenie služieb Stavebného dozoru pre výstavbu stokovej siete a výstavbu ČOV

Zverejnené 8.11.2016 -dm-


 

Výzva na predkladanie ponúk-Externý manažment pre projekt Dobudovanie kanalizačnej siete obce Branč a rozšírenie ČOV Branč

Zverejnené 8.11.2016 -dm-


 

Externý manažment

 http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/693344
viac...

Zverejnené 21.7.2016 -dm-


 

Výzva na Publicitu

Zverejnené 30.6.2016 -dm-


 

Stavebný dozor

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/676124
viac...

Zverejnené 10.6.2016 -dm-


 

Výzva na Projektanta

Zverejnené 3.8.2015 -dm-


 

dnes je: 20.6.2018

meniny má: Valéria

webygroup
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka